Yatağını ayıran kadına kötü haber! Mahkeme...

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davası açan çiftin davasında dikkat çekici bir karar verdi. Daire, yatağını ayıran, aynı evde oldukları halde küs yaşayan kadın kusurlu dedi.

Yatağını ayıran kadına kötü haber! Mahkeme...

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davası açan çiftin davasında dikkat çekici bir karar verdi. Daire, yatağını ayıran, aynı evde oldukları halde küs yaşayan kadın kusurlu dedi.

Yatağını ayıran kadına kötü haber! Mahkeme...
26 Aralık 2017 - 14:57

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davası açan çiftin davasında dikkat çekici bir karar verdi. Daire, yatağını ayıran, aynı evde oldukları halde küs yaşayan kadın kusurlu dedi.

Lüleburgaz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, anlaşamayan çift boşanma davası açtı. Her iki taraf da karşılıklı boşanma davası açtı. Yerel mahkeme, kadının davasını kabul etti, kocayı ise tazminata mahkum etti… Davalı koca, yerel mahkeme kararını temyiz etti. Temyiz incelemesini Yargıtay 2. Hukuk Dairesi yaptı.

Kadının yatağını ayırması kusur olduDaire kararında, yerel mahkemenin, davacı kadının açtığı davayı kabul ederek boşanma kararı verdiği hatırlatıldı.

YATAĞINI AYIRDI, KÜS YAŞADI

Yerel mahkemenin kararını bozan Daire kararında özetle şöyle denildi:

“Mahkemece, davacı-karşı davalı kadının davası kabul edilerek boşanma kararı verildi. Davalı-karşı davacı erkeğin davası İSE reddedilmiş. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının, birlik görevlerini yerine getirmediği, yatağını ayırdığı, uzun süre aynı evde küs yaşadığı ve buna göre davalı-karşı davacı kadının da kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, davalı-karşı davacı erkeğin boşanma davasının da kabulü gerekirken, yazılı şekilde reddi doğru değil ise de; kadının davasında verilen boşanma hükmü temyiz edilmeksizin kesinleşmekle erkeğin boşanma davası konusuz kalmıştır. Bu sebeple mahkemece, erkeğin davası yönünden dava konusuz kaldığından ‘Karar verilmesine yer olmadığına’ dair hüküm kurmak ve davadaki haklılık durumuna göre yargılama giderleri ve vekalet ücreti konusunda karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.”

YORUMLAR

  • 0 Yorum