ÖSYM'de yeni yönetmeklik, resmi gazetede yayınlandı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan yönetmelik değişikliği kapsamında, iki yıllık görev süresi dolan sınav koordinatörleri ve yardımcıları, hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde ÖSYM tarafından yeniden görevlendirilebilecek.

ÖSYM'de yeni yönetmeklik, resmi gazetede yayınlandı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan yönetmelik değişikliği kapsamında, iki yıllık görev süresi dolan sınav koordinatörleri ve yardımcıları, hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde ÖSYM tarafından yeniden görevlendirilebilecek.

ÖSYM'de yeni yönetmeklik, resmi gazetede yayınlandı...
13 Ekim 2018 - 13:23

"Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Sınav  Koordinatörlükleri ve Başvuru Merkezlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında  Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe girdi.

Buna göre, iki yıllık görev süresini tamamlayan sınav koordinatörleri  ve yardımcılarından hizmetlerine ihtiyaç duyulanlara ÖSYM tarafından yeniden  görev verilebilecek. Daha önce, ÖSYM tarafından uygun görülmesi halinde, süresini  tamamlayan sınav koordinatörleri, iki yıl geçtikten sonra sınav koordinatör  yardımcısı olarak görevlendiriliyor, bir kişi en fazla ikişer dönem koordinatör  veya koordinatör yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Yönetmeliğin "kısmi zamanlı ve hizmet alımı yoluyla personel  çalıştırılması" başlıklı 10'uncu maddesi, "kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması"  olarak değiştirilerek, sınav koordinatörlüklerinde hizmet alımı suretiyle  personel çalıştırılabileceğine ilişkin ifadeler maddeden çıkarıldı.

İlgili maddenin, ÖSYM tarafından hizmetlerine ihtiyaç duyulan,  yükseköğretim kurumlarının ön lisans, lisans ve lisansüstü diploma programlarına  kayıtlı öğrencilerin başvuru, tercih, sınav evrakının tanzimi ve benzeri sınav  hizmetlerine yönelik geçici işlerde kısmi zamanlı çalıştırılabileceğini belirten  bölümü ise korundu.

Koordinatörler devir vermeden görevini bırakamayacak

Görevi sona eren sınav koordinatörü veya başvuru merkezi yetkilisi,  yerine gelen veya ÖSYM tarafından belirlenen ilgili kişiye devir vermeden  görevinden ayrılamayacak. Yeni göreve başlayan sınav koordinatörü veya başvuru  merkezi yetkilisinin de usulüne uygun eksiksiz devralması gerekecek.

Devir vermeyen veya eksik devir verenlerin, görev başında bulunan  sınav koordinatörü veya başvuru merkezi yetkilisi tarafından ÖSYM'ye bildirilmesi  zorunlu olacak. Devir teslim işlemlerine ilişkin esas ve usuller ÖSYM tarafından  belirlenecek.

Mali düzenlemeler

Yönetmelikteki mali hükümlerde de düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda,  sınav koordinatörlükleri ile başvuru merkezlerine mal ve hizmet alımları için  mutemetler görevlendirilecek. Sınav koordinatörlükleri ile başvuru merkezlerinin  mahalli ihtiyaçları, mutemetlere verilecek avans tutarlarından yapılan alımlarla  karşılanacak.

Mutemetlere verilecek avans limiti, ÖSYM bütçesinden verilebilecek  avans limitine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarın 10 katını  aşmamak koşuluyla ÖSYM tarafından tespit edilecek.

YORUMLAR

  • 0 Yorum