Yurt dışındaki bankalara TL'de esneklik getirildi

Bankacılık Tertip Etme ve Sorgulama Müesseseyi Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu, yurt dışındaki bankaların TL harekâtlarına ait tertip etme yaptı.

Yurt dışındaki bankalara TL'de esneklik getirildi

Bankacılık Tertip Etme ve Sorgulama Müesseseyi Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu, yurt dışındaki bankaların TL harekâtlarına ait tertip etme yaptı.

Yurt dışındaki bankalara TL'de esneklik getirildi
06 Ağustos 2020 - 22:47

Bankacılık Tertip Etme ve Sorgulama Müesseseyi Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu, yurt dışındaki bankaların TL harekâtlarına ait tertip etme yaptı. Yurt dışında yerleşik bankalara, Türkiye kapsamında yapacakları Türk Lirası harekâtlarında elastiklik sağlayan Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu, belli operasyonlarla hudutlu olmak üzere TL’ye ulaşım sınırlamalarından muafiyet tanıdı. Buna göre kalkınma bankaları dışındaki yurt dışı bankaların vadede TL alım doğrultusundaki döviz swap harekâtlarında ve BIST FX swap TL alım doğrultusundaki harekâtlarda, BIST Repo ve Ters Repo harekâtlarında muafiyeti olacak. Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu, mayıs ayında yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapılacak TL harekâtları legal özkaynaklarının yüzde 0.5’i ile hudutlandırmasına karar vermiş, daha sonra Euroclear ve Clearstream'e muafiyet tanımıştı. Son adımla elastiklik artırıldı. Bankacılık Tertip Etme ve Sorgulama Müesseseyi'dan yapılan söylemede şöyle denildi: "28.07.2020 tarihli Basın Söylemesi ile de duyurulduğu üzere, Bankacılık Tertip Etme ve Sorgulama HeyetininHeyet 28.07.2020 tarihli ve 9109 rakamlı Kararı ile Beynelmilel Kalkınma BankalarıUKB için yurt içi piyasadan temin edecekleri TL likiditeyi sadece yurt içi piyasalarda: Yurt içi yerleşik firmalara kredi vermek, TL türünden menkul bedel almak ve fazla TL likiditenin yurt içi bankalarda ambar edilmesini sağlamak emeliyle kullanacaklarını hesap açtıkları yurt içi bankalara yazılı olarak beyan ve vaat etmeleri ve mevzubahisi muafiyetten yararlanmak üzere Bankacılık Tertip Etme ve Sorgulama Müessesesine bu hesap bilgilerini bildirerek yapacakları yazılı müracaatın pozitif sonuçlanması kaydıyla  UKB’lerin yurt içi bankalarda kalemtıraşları TL hesaplar üzerinden reelleştirecekleri belli harekâtların 12.04.2020 tarihli ve 8989 rakamlı Heyet Kararı ile 05.05.2020 tarihli ve 9010 rakamlı Heyet Kararı ile getirilen TL’ye ulaşım sınırlamalarından muaf yakalanmasına karar verilmişti. Heyetçe yapılan değerlendirme sonucunda, mevzubahisi muafiyetin UKB’ler dışındaki yurtdışında yerleşik tüm bankaları içerecek biçimde genişletilmesi uygun görülmüş ve bu kapsamda Heyetin 06.08.2020 tarihli ve 9114 rakamlı Kararı ile, UKB’ler dışındaki yurt dışında yerleşik bankalar için sadece altta belirtilen harekâtlar yoluyla yurt içi piyasadan temin edecekleri TL likiditenin yakalanmasını sağlamak ve bu TL likiditeyi sadece yurt içi piyasalarda: TL türünden menkul bedel almak ve fazla TL likiditenin yurt içi bankalarda ambar edilmesini sağlamak emeliyle kullanacaklarını hesap açtıkları yurt içi bankalara yazılı olarak beyan ve vaat etmeleri ve mevzubahisi muafiyetten yararlanmak üzere Bankacılık Tertip Etme ve Sorgulama Müessesesine bu hesap bilgilerini bildirerek yapacakları yazılı müracaatın pozitif sonuçlanması kaydıyla  yurt dışı yerleşik bankaların yurt içi bankalarda kalemtıraşları TL hesaplar üzerinden reelleştirecekleri, vadede TL alım doğrultusundaki swap operasyonunun ilk bacağında yurt dışı yerleşik bankanın döviz karşılığında TL aldığı döviz swap harekâtlarının, BIST FX swap piyasasında vadede TL alım doğrultusundaki swap operasyonunun ilk bacağında yurt dışı yerleşik bankanın döviz karşılığında TL aldığı swap harekâtlarının, BIST Repo piyasasındaki repo ve ters repo harekâtlarının, yurt içi yerleşik bankalarla yapılan TL ambar harekâtlarının 12.04.2020 tarihli ve 8989 rakamlı Heyet Kararı ile 05.05.2020 tarihli ve 9010 rakamlı Heyet Kararı ile getirilen TL’ye ulaşım sınırlamalarından muaf yakalanmasına karar verilmiştir."

YORUMLAR

  • 0 Yorum